A A A K K K
для людей із порушенням зору
Пантаївська громада
Кіровоградська область, Олександрійський район

КОМПЕНСАЦІЯ ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ, ЯКА НАДАЄ СОЦІАЛЬНУ ПОСЛУГУ З ДОГЛЯДУ БЕЗ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРОФЕСІЙНІЙ ОСНОВІ

Дата: 13.01.2022 16:43
Кількість переглядів: 293

 

КОМПЕНСАЦІЇ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ, ЯКІ НАДАЮТЬ СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ З ДОГЛЯДУ БЕЗ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРОФЕСІЙНІЙ ОСНОВІ

Міністерство соціальної політики запровадило новий механізм виплати громадянам, які надають соціальні послуги з догляду за людьми з інвалідністю, людьми похилого віку, тяжко хворими та мають відповідну професійну підготовку.

Відповідна  Постанову КМУ від 06 жовтня 2021 р. № 1040 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі» ухвалена на засіданні Кабінету Міністрів України.

Компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі (далі-компенсація) призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі, пройшла підготовку та перепідготовку з основ догляду (далі - фізична особа, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі) особам, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися (далі - соціальні послуги з догляду на професійній основі).

МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ З ДОГЛЯДУ НА ПРОФЕСІЙНІЙ ОСНОВІ:

 • громадяни похилого віку;
 • особи з інвалідністю;
 • невиліковно хворі, а також хворі, що потребують тривалого лікування;
 • діти з інвалідністю;
 • діти, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги.

КОМПЕНСАЦІЯ ВИПЛАЧУЄТЬСЯ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ, ЯКІ НАДАЮТЬ СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ З ДОГЛЯДУ НА ПРОФЕСІЙНІЙ ОСНОВІ, ЯКІ:

 • не перебувають у трудових відносинах;
 • не є фізичними особами - підприємцями;
 • не провадять незалежної професійної діяльності (наукової, літературної, артистичної, художньої, освітньої або викладацької, а також медичної, юридичної практики, зокрема адвокатської, нотаріальної діяльності);
 • не перебувають на обліку як безробітні.

КОМПЕНСАЦІЯ НЕ ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ:

1. фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, особам, якщо такі особи:

2. фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі і отримують допомогу на догляд відповідно до Закону України “Про психіатричну допомогу”;

3. фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі і отримують компенсацію за надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі відповідно до Закону України “Про соціальні послуг

ДЛЯ ОТРИМАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ З ДОГЛЯДУ НА ПРОФЕСІЙНІЙ ОСНОВІ ОСОБА ПОДАЄ НАСТУПНІ ДОКУМЕНТИ:

 • заяву про потребу в наданні соціальних послуг з догляду на професійній основі (далі - заява про потребу в наданні соціальних послуг).
 • паспорт громадянина України (пред’являють під час подачі заяви)
 • документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (картка платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, внесені до паспорта громадянина України (пред’являють під час подачі заяви).
 • висновок про стан здоров’я особи, яка через порушення функцій організму не може самостійно пересуватися та самообслуговуватися і потребує надання соціальних послуг з догляду (далі - висновок про стан здоров’я), за формою, затвердженою МОЗ;
 • копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (для осіб з інвалідністю);
 • копію свідоцтва про народження дитини з інвалідністю віком до 18 років (за потреби);
 • копію медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років за формою, затвердженою МОЗ (за потреби);
 • довідку про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу в порядку та за формою, встановленими МОЗ (за потреби);
 • копію рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на професійній основі (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
 • копію рішення суду або рішення органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, якій надаються соціальні послуги з догляду на професійній основі (для опікунів або піклувальників).

Під час подання заяви про потребу в наданні соціальних послуг особа або законний представник особи, можуть зазначити прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи, яка надаватиме соціальні послуги з догляду на професійній основі.

Якщо у заяві про потребу в наданні соціальних послуг не зазначено прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи, яка надаватиме соціальні послуги з догляду на професійній основі, уповноважений орган самостійно приймає рішення про вибір такої фізичної особи, використовуючи відомості з переліку.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ КОМПЕНСАЦІЇ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ, ЯКІ НАДЮТЬ СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ З ДОГЛЯДУ НА ПРОФЕСІЙНІЙ ОСНОВІ:

 • заява про згоду надавати соціальні послуги.
 • паспорт громадянина України (пред’являють під час подачі заяви)
 • документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (картка платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, внесені до паспорта громадянина України (пред’являють під час подачі заяви).

Надання соціальних послуг з догляду здійснюється на підставі договору про надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, що укладається між фізичною особою, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, особою або законним представником особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, та уповноваженим органом.

Розмір компенсації визначається з розрахунку 70 відсотків мінімальної заробітної плати у погодинному розмірі за одну годину догляду за однією особою, але не більше ніж 360 годин на місяць.

Кількість осіб, яким надаються соціальні послуги з догляду на професійній основі фізичною особою, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, не обмежується, але загальна кількість годин, за які нараховується компенсація, має становити не більше ніж 360 годин на місяць.

Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, призначається на строк надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, визначений у договорі, і виплачується із дати укладення договору.

Виплата компенсації здійснюється на підставі поданого фізичною особою, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, акта про надані соціальні послуги з догляду на професійній основі за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Акт про надані соціальні послуги з догляду на професійній основі складається фізичною особою, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі у двох примірниках і підписується фізичною особою, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, та особою або законним представником особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі.

ВИПЛАТА КОМПЕНСАЦІЇ ПРИПИНЯЄТЬСЯ У РАЗІ:

подання особою/законним представником особи, яка отримує соціальні послуги з догляду на професійній основі, заяви про розірвання договору;

подання фізичною особою, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, заяви про розірвання договору;

працевлаштування фізичної особи, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі;

державної реєстрації фізичної особи, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, як фізичної особи - підприємця;

реєстрації фізичної особи, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, як безробітного;

державної реєстрації фізичною особою, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, незалежної професійної діяльності (наукової, літературної, артистичної, художньої, освітньої або викладацької, а також медичної, юридичної практики, зокрема адвокатської, нотаріальної діяльності);

смерті особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на професійній основі;

смерті фізичної особи, яка надавала соціальні послуги з догляду на професійній основі та отримувала компенсацію;

перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на професійній основі, на повному державному утриманні або отримання соціальних послуг догляду вдома, стаціонарного догляду, паліативного догляду в умовах стаціонару;

ненадання фізичною особою, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, соціальних послуг з догляду на професійній основі.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь