A A A K K K
для людей із порушенням зору
Пантаївська громада
Кіровоградська область, Олександрійський район

Розпорядження селищного голови №31 «Про переліки відомостей службової та конфіденційної інформації»

Кількість переглядів: 229
Скликання: 8 скликання
Сесія: Розпорядження Пантаївського селищного голови
Тип документу: Розпорядження селищного голови
Дата: 22.04.2021
Номер документу: 31
Назва документу: Про переліки відомостей службової та конфіденційної інформації
Прикріплені файли:
  1. Файл 1 (0.1 МБ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ПАНТАЇВСЬКОГО СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
від "22" квітня 2021 року № 31-р
Про переліки відомостей службової
та конфіденційної інформації
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня
2016 року № 736 "Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення
обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних
носіїв інформації, що містять службову інформацію" (із змінами), законів
України "Про інформацію" (зі змінами), "Про захист персональних даних", "Про
доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 05 травня
2011 року № 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до
публічної інформації", розпорядження голови Кіровоградської обласної
державної адміністрації від 29 березня 2021 року № 245-р "Про переліки
відомостей службової та конфіденційної інформації", з метою визначення
відомостей, що становлять службову інформацію Пантаївської селищної ради, та
переліку конфіденційної інформації, володільцем якої є Пантаївська селищна
рада:
1. Затвердити і ввести в дію Перелік відомостей, що становлять службову
інформацію Пантаївської селищної ради, та Перелік конфіденційної інформації,
володільцем якої є Пантаївська селищна рада, а також інформації, що є
інформацією з обмеженим доступом та не підлягає відображенню у відкритому
доступі (далі – переліки) (додаються).
2. Керівникам структурних підрозділів селищної ради, старостам сіл під
час роботи з документами, які містять службову та конфіденційну інформацію,
керуватися переліками, затвердженими цим розпорядженням.
3. Контроль за додержанням вищезазначених переліків покласти на
заступників селищного голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого
комітету та секретаря селищної ради.
Перший заступник
селищного голови Микола СМАКУЛА
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Пантаївського
селищного голови
22 квітня 2021 року № 31-р
ПЕРЕЛІК
відомостей, що становлять службову інформацію
Пантаївської селищної ради

з/п
Відомості
1 2
1. Службова інформація, що міститься в документах суб'єктів владних
повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію,
доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою
напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових
функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному
обговоренню та/або прийняттю рішень.
2. Відомості про загрози (моделі загроз або моделі порушників) або можливі
шляхи реалізації загроз для службової та конфіденційної інформації, що
циркулює на конкретному об'єкті інформаційної діяльності або
обробляється в конкретній інформаційній (автоматизованій),
телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі.
3. Зведені відомості про організацію, запровадження заходів, фактичний
стан, наявність недоліків в організації технічного захисту службової та
конфіденційної інформації, володіння якими дає змогу ініціювати витік
службової та конфіденційної інформації, щодо об'єкта інформаційної
діяльності, інформаційної (автоматизованої), телекомунікаційної,
інформаційно-комунікаційної системи, де циркулює службова та
конфіденційна інформація.
4. Зведені відомості про зміст заходів, склад засобів, умови експлуатації
комплексу технічного захисту (комплексної системи захисту) службової
та конфіденційної інформації, що циркулює на конкретному об'єкті
інформаційної діяльності або обробляється в конкретній інформаційній
(автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-
телекомунікаційній системі.
5. Зведені відомості про організацію, результати перевірок ефективності
технічного захисту службової та конфіденційної інформації, що циркулює
на конкретному об'єкті інформаційної діяльності або в конкретній
інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-
телекомунікаційній системі.
6. Схеми організації зв'язку з неповним переліком позивних та діючих частот.
7. Витяги з переліку телефонних та телеграфних постійно діючих каналів, а
також за паролями "Каштан" та "Стихія".
1 2
2
8. Відомості про плани та схеми зв'язку, які розкривають побудову системи
зв'язку ДСНС України, крім тих, що становлять державну таємницю.
9. Виписки з таблиці позивних посадових осіб.
10. Відомості щодо технічного стану та готовності про кожну окрему систему
оповіщення.
11. Виписки з радіоданих.
12. Плани об'єктів (адміністративних будинків Держархіву) з нанесеними
схемами мереж зв'язку, сигналізації, радіофікації, електроживлення,
освітлення та комп'ютерних систем.
13. Відомості за сукупністю всіх показників про час та маршрут
транспортування, місця знешкодження або знищення вибухових речовин
(матеріалів), засобів підриву та вибухонебезпечних предметів
14. Відомості про стан цивільного захисту в особливий період в органах
виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємств,
установ, організацій, якщо відомості в них не містять інформацію, що
становить державну таємницю.
15. Відомості про інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної
оборони), що плануються (реалізовані) в генеральних планах забудови
населених пунктів та відповідних адміністративно-територіальних
одиниць.
16. Відомості про порядок, критерії та правила віднесення міст та суб'єктів
господарювання до відповідних груп та категорій з цивільного захисту.
17. Відомості за сукупністю показників про зміст та основні напрямки
розвитку інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної
оборони) на особливий період, що передбачені (реалізовані) в генеральних
планах забудови населених пунктів та відповідних адміністративно-
територіальних одиниць.
18. Відомості про участь у заходах з антитерористичної діяльності, на які не
поширюється дія Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.
19. Зведені дані про стан підготовки цивільного захисту (цивільної оборони)
за рік, якщо відомості в них не містять інформацію, що становить
державну таємницю.
20. Відомості, що розкривають бази даних на об'єкти і споруди систем
життєзабезпечення згідно з затвердженими програмами створення
страхового фонду документації.
21. Відомості про час та маршрут транспортування радіоактивних речовин.
22. Відомості про комплекс технічних засобів системи фізичного захисту
об'єктів поводження з радіоактивними речовинами щодо:
засобів виявлення несанкціонованого доступу на об'єкт;
кабельних мереж технічних засобів системи фізичного захисту;
системи управління інженерно-технічними засобами;
системи охоронного освітлення та резервного електроживлення.
23. Відомості щодо створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації,
1 2
3
реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей, які не підпадають
під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.
24. Відомості щодо виробництва та поставки технічних засобів та майна
речової служби в особливий період (крім Збройних Сил України).
25. Відомості щодо виробництва, закупівлі та поставки продовольства,
сільськогосподарської продукції, потреби сільського господарства в
хімічних і мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних
добривах в особливий період.
26. Заходи щодо виробництва та поставки паливно-мастильних матеріалів в
особливий період.
27. Відомості щодо кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної,
підіймально-транспортної техніки, які підлягають передачі Збройним
Силам України, в органі місцевого самоврядування.
28. Відомості щодо забезпечення виконавців мобілізаційних завдань
матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в
особливий період.
29. Відомості щодо виробництва ветеринарного майна та технічних засобів
ветеринарної медицини в особливий період.
30. Відомості щодо показників із праці та кадрів, джерел забезпечення
кадрами потреб господарства громади в особливий період.
31. Відомості щодо підготовки фахівців у закладах освіти на особливий
період.
32. Заходи щодо надання медичних, транспортних, поштових,
телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та
інших послуг в особливий період, якщо відомості в них не містять
інформацію, що становить державну таємницю
33. Відомості щодо виробництва найважливішої цивільної промислової
продукції в особливий період.
34. Відомості щодо номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання
матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в органі місцевого
самоврядування, на підприємстві, в установі та організації.
35. Заходи щодо капітального будівництва в особливий період.
36. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки
господарства громади
37. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з
питань мобілізаційної підготовки національної економіки, крім тих, що
становлять державну таємницю.
38. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого
функціонування в особливий період органів місцевого самоврядування, а
також підприємств, установ, організацій, які не задіяні у виробництві
озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих
виробів до них, крім тих, що становлять державну таємницю.
39. Відомості про стан мобілізаційної готовності сіл, підприємств, установ,
1 2
4
організацій.
40. Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в
особливий період у частині, що стосується органу місцевого
самоврядування, окремого підприємства.
41. Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями,
які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів,
військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.
42. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок,
транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам
України, іншим військовим формуванням в особливий період, крім тих,
що становлять державну таємницю.
43. Відомості про виробничі потужності, обсяги, технології виробництва
матеріалів, які передбачається використовувати для виготовлення
озброєння, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них
у цілому щодо підприємства, установи, організації.
44. Відомості щодо перевірки стану мобілізаційної підготовки органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, якщо
відомості в них не містять інформацію, що становить державну таємницю.
45. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану
органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, які
не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну
таємницю.
46. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв'язку, порядок
переведення органу місцевого самоврядування, підприємства, установи,
організації на режим роботи в умовах особливого періоду, якщо відомості
в них не містять інформацію, що становить державну таємницю.
47. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки
органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації,
крім тих, що становлять державну таємницю.
48. Відомості про організацію реагування та дій в разі виникнення аварій на
об'єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.
49. Програми професійної підготовки особового складу сил цивільного
захисту.
50. Відомості про антитерористичні заходи на об'єктах поводження з
радіоактивними речовинами, якщо відомості в них не містять інформацію,
що становить державну таємницю.
51. Відомості за сукупністю всіх показників щодо хімічно небезпечних
об'єктів, які віднесені до І-ІІ ступенів хімічної небезпеки, які розташовані
на території області, району, громади (місце розташування об'єкта,
кількість та умови зберігання небезпечних хімічних речовин, масштаби
можливого хімічного забруднення та очікування втрати населення у разі
аварії на хімічно небезпечному об'єкті).
1 2
5
52. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на
мобілізаційну підготовку органу місцевого самоврядування, підприємства,
установи, організації, крім тих, що становлять державну таємницю.
53. Відомості з питань створення та утримання резерву медикаментів та
медичного майна довготривалого зберігання на особливий період та на
випадок виникнення надзвичайної ситуації, якщо відомості в них не
містять інформацію, що становить державну таємницю.
54. Розпорядження селищного голови з питань територіальної оборони, якщо
відомості в них не містять інформацію, що становить державну таємницю
55. Відомості щодо розробки документів з питань територіальної оборони,
якщо відомості в них не містять інформацію, що становить державну
таємницю.
56. Відомості, що розкривають зміст угод, договорів, контрактів, які за
домовленістю сторін вважаються конфіденційними.
57. Відомості щодо схем розташування меліоративних систем.
58. Відомості, що містять інформацію, розголошення якої може завдати
істотної шкоди інтересам національної безпеки, територіальної цілісності
або громадського порядку, призвести до заворушень чи злочинів, якщо ці
відомості не містять інформацію, що становить державну таємницю.
59. Відомості щодо точного місцезнаходження покладів дорогоцінного,
напівдорогоцінного каміння та самородних дорогоцінних металів на
глибині до 10 м.
60. Відомості про розвідані запаси, перспективні ресурси окремих родовищ
(ділянок) окремих видів корисних копалин у разі віднесення їх Кабінетом
Міністрів України до стратегічно важливих.
61. Відомості щодо обсягів розвіданих і затверджених запасів окремих
родовищ (ділянок) корисних копалин, балансові запаси яких у цілому щодо
України відповідно до переліку ЗВДТ становлять державну таємницю.
62. Окремі звіти за результатами соціологічних досліджень громадської
думки населення
63. Акти категоріювання об'єктів інформаційної діяльності
64. Відомості про планування, організацію та проведення заходів з евакуації в
особливий період, якщо відомості в них не містять державну таємницю
65. Інструкція про порядок оповіщення та приведення системи цивільного
захисту у вищі ступені готовності
66. Документи, складені за результатами проведення внутрішніх аудитів
(аудиторські звіти, рекомендації за результатами проведення внутрішніх
аудитів та інші документи, які містять інформацію, що стосується
проведення внутрішніх аудитів)
________________________
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Пантаївського
селищного голови
22 квітня 2021 року № 31-р
ПЕРЕЛІК
конфіденційної інформації, володільцем якої є Пантаївська селищна рада, а
також інформації, що є інформацією з обмеженим доступом та не підлягає
відображенню у відкритому доступі*
1. Інформація про фізичну особу (персональні дані) – відомості чи
сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути
конкретно ідентифікована.
2. Особові справи працівників селищної ради (крім відомостей у
деклараціях, визначених Законом України "Про запобігання корупції", та
персональних даних, що стосуються здійснення особою, яка займає посаду,
пов'язану із виконанням функцій держави, посадових або службових
повноважень).
3. Відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника
податків або серії та номера паспорта громадянина України, місця проживання,
дати народження фізичних осіб, щодо яких зазначається інформація в
декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, місцезнаходження об'єктів, які наводяться в декларації (крім
області, району, населеного пункту, де знаходиться об'єкт).
*Примітки. 1. Не є конфіденційною інформацією персональні дані, що
стосуються здійснення особою, яка займає посаду, пов'язану з
виконанням функцій держави або органів місцевого
самоврядування, посадових або службових повноважень.
2. Не належить до інформації з обмеженим доступом інформація
про отримання у будь-якій формі фізичною особою бюджетних
коштів, державного чи комунального майна, крім випадків,
передбачених статтею 6 Закону України "Про доступ до
публічної інформації", у тому числі відомості, зазначені у
декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, поданій відповідно до Закону
України "Про запобігання корупції", крім відомостей зазначених
в абзаці четвертому частини першої статті 47 вказаного Закону.
______________________


« повернутися до всіх документів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь